HUVUDPARTNERS
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_2-png_sImg
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_3-png_sImg
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_4-png_sImg
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_7-png_sImg
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_9-png_sImg
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_byggpartner-png_sImg
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_unihoc-logos-wfc-2018-2-png_sImg
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_hagnor-png_sImg
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_jalas-png_sImg
Nyheter - Information ifrån årsstämman! - ctl00_cph1_f_miljonaren-png_sImg

Information ifrån årsstämman!

20161227_herrar_0616.jpg

Föreningen redovisar ett positivt eget kapital efter säsongen 2016/2017 och ny ordförande i IBF Falun. Foto event-bilder.se

Efter ett resultat på 0,6 msek för verksamhetsåret 2016/2017 stänger IBF Falun året med ett positivt eget kapital på ca 0,2 msek. Nyheten presenterades i samband med föreningens årsstämma som gick av stapeln den 20 juni. Föreningen uppfyller därmed redan idag elitlicenskravet om ett positivt eget kapital per 30 april 2019. På koncernnivå, när man även tar hänsyn till det av föreningen helägda dotterbolaget Falu Innebandyarena AB, uppgår det egna kapitalet till ca 1,6 msek. Glädjande så har även omsättningen ökat med 70% senaste verksamhetsåret. I samband med årsstämman valdes även Henrik Olsson till ny ordförande och tidigare ordföranden Filip Nordkvist avgår men fortsätter som ledamot.       


Filip Nordkvist, avgående ordförande:

  • Det har varit en otroligt rolig och intensiv resa sedan min comeback i styrelsen i november 2015. Förutom att det egna kapitalet är återställt har vi bl.a. investerat i en jumbotron och utvecklat en arenaupplevelse som få inom innebandyn kan matcha. Samtidigt fortsätter den övriga verksamheten, med cuper och sommarskolan i täten, att utvecklas väl. Med ett varumärke som är starkare än någonsin ser framtiden ljus ut för IBF Falun.  

 

Henrik Olsson, tillträdande ordförande:

  • Jag ser det som en ära att ta över som ordförande. Samtidigt ska man inte överdramatisera ordförandens betydelse, det här är och har alltid varit ett lagarbete. När det gäller den strategiska agendan kommer inte mycket att förändras, det kommer vara ett fortsatt fokus på att skala upp de befintliga intäktsströmmarna och hitta helt nya. IBF Falun står väsentligt starkare idag än för två år sedan, men det är fortfarande så att vi behöver generera mer intäkter och det arbetet hoppas jag att vi kan accelerera ytterligare.


Vid frågor kontakta:

Henrik Olsson: 070-347 18 28, Filip Nordkvist: 070-302 52 02

IBF TWEETS